Polityka prywatności

Materiały dostępne na stronie nie mogą być kopiowane, zwielokrotniane, wprowadzane do obrotu, ponownie publikowane, ściągane, zamieszczane ani transmitowane w żaden sposób bez uprzedniej zgody PŁYTY DROGOWE 24. Korzystając ze Strony lub dostępu do niej użytkownik nie nabywa do niej tytułu prawnego ani praw własności intelektualnej; wszelkie prawa własności i inne prawa do strony i wszelkich jej aspektów pozostają własnością PŁYTY DROGOWE 24. Materiały zawarte na niniejszej stronie są udostępniane wyłącznie w celach zgodnych z prawem.

PŁYTY DROGOWE 24 nie będzie w żadnych okolicznościach ponosić odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód powstałych w związku z lub na skutek korzystania jakikolwiek materiałów zawartych na niniejszej stronie lub spowodowanych wirusem komputerowym lub awarią łącza. Materiały zawarte na niniejszej stronie są udostępniane bez żadnej gwarancji. PŁYTY DROGOWE 24 nie będzie ponosić odpowiedzialności z tytułu niedbalstwa ani wszelkich wyraźnych lub dorozumianych zapewnień.

PŁYTY DROGOWE 24 nie gwarantuje, że funkcje zawarte na stronie będą działać bez zakłóceń lub błędów, że treść strony będzie prawidłowa, ścisła i wiarygodna, ani że niniejsza strona lub serwer, za pośrednictwem którego jest ona udostępniana są wolne od wirusów lub innych czynników szkodliwych. Pełne koszty niezbędnego serwisu, naprawy lub korekty ponosi użytkownik (nie zaś PŁYTY DROGOWE 24).